AEFE

Unutrašnji Pravilnik

lundi 22 juin 2015, par Admin


Poštovani roditelji učenika Francuske škole u Beogradu,

Sa zadovoljstvom Vam predstavljam novi Unutrašnji Pravilnik koji će stupiti na snagu od septembra 2015.
Ovaj novi pravilnik je proizvod rada tima koji je sastavljen, na uravnotežen način, od predstavnika učenika, roditelja, profesora, i personala administracije i uprave.
Ovaj rad je predstavljen svim instancama škole, koje su ga prostudirale i za neke tačke zatražili ispravke. Finalna verzija je odobrena od strane Odbora Školske Ustanove 29. maja 2015.
U nameri dobre komunikacije, predstavljen Vam je i na francuskom i na srpskom jeziku kako bi svako mogao da ga pročita i razume.
Biće dostupan na sajtu škole i u svesci za korespondenciju vašeg deteta.
Imali smo obavezu da izvršimo nekoliko promena u skladu sa novim institucionalnim direktivama :
-službena direktiva br.2014-059 od 27/05/2014. koja odredjuje nove procedure za kazne i sankcionisanje : videćete sve te promene u pasusu 9 koji Vas podstičem da pažljivo pročitate.
-Primenjivanje povelje o poštovanju principa sekularizma (aneks 4).
-Digitalizacija četiri aneksa zajedno sa aneksima vezanim za fizičko i sportsko obrazovanje
i za Centar znanja i kulture (nov naziv aktuelne biblioteke).
Tim je istovremeno ažurirao Unutrasnji Pravilnik u vezi pravila koja treba da se poštuju u okviru bezbednosti, saobraćaja i korišćenja digitalizacije.
U vezi školskih obaveza, osniva se « komisija za odsustvovanje iz škole » koja će se baviti obradom problema svakog ozbiljnog odsustvovanja koje od sada neće vise biti tolerisano. (pasus 5).

Uz izraz mog osobitog poštovanja.

Patrice Valety
Upravnik

PDF - 396.4 ko
Pravilnik - nižih razreda 16-17
PDF - 178.6 ko
Pravilnik škole
Blog maternelle Blog CP et CE1 Blog du cycle 3 Blog de la cabane
Cahier de textes CM2 Accès PRONOTE Notre cloud Eduka Inscriptions